ترجمه هفتاد یا سپتواجنت چیست؟

اين‌ ترجمه‌ عبارت‌ بود از ترجمة‌ عهد عتيق‌ از زبان‌ عبري‌ به‌ زبان‌ يوناني‌. اين‌ ترجمه‌ در اسكندريه‌ يعني‌ جايي‌ كه‌ بسياري‌ از يهوديان‌ يوناني‌ زبان‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كردند، تهيه‌ شد. روايت‌ موجود در اين‌ رابطه‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ به‌ درخواست‌ فيلادلفوس‌ بطلميوس‌ (285 الي‌ 247 ق‌.م‌.)، تعداد 70 تن‌ از يهوديان‌ ماهر در امور زبان‌ شناسي‌ از اورشليم‌ به‌ مصر اعزام‌ شدند. كتب‌ پنجگانة‌ موسي‌ اولين‌ بخشي‌ بود كه‌ ترجمه‌ شد. سپس‌ ساير كتب‌ عهد عتيق‌ نيز ترجمه‌ و به‌ آن‌ افزوده‌ شد. اسم‌ اين‌ ترجمه‌ را از آن‌ جهت‌ «هفتاد» ناميدند چون‌ كه‌ 70 مترجمي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ شهرت‌ داشتند، آن‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ بودند. زبان‌ يوناني‌، زبان‌ بين‌اللملي‌ آن‌ زمان‌ محسوب‌ مي‌شد. ترجمه‌اي‌ كه‌ در عصر عيسي‌ مسيح‌ بصورت‌ متداول‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌، همين‌ ترجمه‌ بود. عهد جديد به‌ زبان‌ يوناني‌ نوشته‌ شده‌ است‌. بسياري‌ از نقل‌ قول‌هاي‌ عهد عتيق‌ موجود در عهدجديد برگرفته‌ از ترجمة‌ هفتاد عهد عتيق‌ مي‌باشد.

 

نقل از کتاب راهنمای کتاب مقدس

 

Jun/08/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 455 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر