کتاب مقدس سرتاسر به ما می گوید تحت هیچ شرایطی دروغ نگوییم حتی دروغ نیم راست حال حقیقتا من در خارج از ایران ساکنم و تا چند روز دیگه مصاحبه دارم. خودم خوب آگاهم مسائلی که قراره عنوان کنم در مصاحبه اصلی حقیقتی توام با دروغ و مغلطه است. نمی دانم چکار باید بکنم عذاب وجدان شدیدی دارم از طرفی نمی توانم برگردم ایران بنا به شرایطی که در ایران دارم از سویی نمی خواهم زندگی آینده ام رو بر پایه دروغ بنا کنم. نیاز مبرم به مشاوره و راهنمایی شما دارم چه باید بکنم؟

بسیاری از پناهندگان در کشورهای مختلف این سؤال را از من کرده اند و واقعا" متأسفم که ملت ما به وضعیتی دچار شده اند که برای فرار از رفتن به کشورشان مجبور به گفتن دروغها هستند!!!

اما در پاسخ به سؤال شما و بسیاری دیگر این را می دانم که اگر واقعا" مصمم باشید که راستی را بگویید، دعا کنید تا قاضی یا کسی که باید در باره داستان زندگی شما قضاوت کند، سؤالاتی را مطرح کند که تنها در باره موضوعات حقیقی باشد و شما مجبور نباشید که باز دروغتان را تأئید کنید. بنده شاهد بسیاری از افرادی بودم که این معجزه را در مصاحبه شان دیده اند و با شادی برگشته و گفته اند که در مصاحبه شان هیچ اشاره ای به دروغهایشان نشد!!!

در ضمن بعضی از برادران و خواهرانمان که دروغ گفته بودند، با دلیری و جسارت و با هدایت روح خدا در هنگام مصاحبه به قاضی گفته اند که بعضی از مسائلی که قبلا" گفته اند شامل دروغ بوده است و اکنون می خواهند حقیقت را بگویند و وقتی حقیقت را صادقانه گفته اند، قاضی با آنها رفتار بسیار عادلانه و با محبت داشته است و جواب مثبت گرفته اند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/30/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 301 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر