آیا تکلم به زبانها صحیح است یا خیر؟

درباره تکلم به زبانها، کلام خدا به صراحت می گوید: کسی را از صحبت کردن به زبانها منع نکنید. و در اول قرنتیان فصل 14 کلام خدا فوائد زیاد تکلم به زبانها را نام می برد. مثلاً می نویسد کسی که به زبانها صحبت می کند، با خدا صحبت می کند و خود را بنا می کند و خدا را تمجید می کند و زبانها دعای با روح نامیده شده یعنی اینکه ما با روحمان خدا را می پرستیم، ولی عقلمان برخوردار نمی شود و به این خاطر پولس رسول توصیه می کند که در کلیسا بیشتر به زبان عقل صحبت کنیم، یعنی زبان قابل فهم و می فرماید: من خودم در تنهایی بیشتر از همه شما قرنتیانیها به زبانها صحبت می کنم. تکلم به زبانها باعث بنای ایمان شخصی ما می شود و نوعی شکرگزاری و تمجید خداست به وسیله روحمان. مسلماً خیلی عالی خواهد شد که ترجمه زبانها را نیز از خداوند دریافت کنیم تا برای کلیسا نیز مفید باشیم و فقط در دعای شخصی از زبانها استفاده نکنیم، بلکه در کلیسا نیز از آن بهره بجوییم.

البته باید بگویم که شیطان نیز می تواند از کار خدا تقلید کند و زبانهای جعلی در پیروان خود بدهد. اما در کلام خدا صراحتاً می فرماید اگر ما از خدا روح القدس را بخواهیم، روح بد به ما نمی دهد و مسیح فرمود: اگر شما که شریر هستید، اگر فرزندان شما ماهی بخواهند مار به ایشان نمی دهید چگونه پدر آسمانی شما وقتی روح القدس را از او بخواهید آیا آن را نخواهد داد؟ پس کاملاً مشخص است که وقتی یک ایماندار به مسیح، از خدا روح القدس و عطایای او را می طلبد، امکان ندارد روح بدی دریافت کند.

 

Apr/07/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 912 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر