گاهی بعد عمل زناشویی و دوران ماهانه زنانگی دچار شک می شم که غسل نکنیم، مبادا به قول اینها نجس باشیم؟! هر چند می دونم نجس و ناپاکی به این چیزا نیست. مگه چی کار کردیم که ناپاک باشیم؟ مگه قتل کردیم گناه کردیم زنا کردیم؟؟؟؟!!! اهمیت نمیدم ولی بازم شده برام وسواس فکری! لطفا همینجا بهم جواب بدین؟

در باره مسائلی که مطرح کرده اید، ترجیح می دهم شما را به خواهری که در قسمت تیم پیگیری پرپاسخ هستند و اسمشان سیما می باشد، ارجاع دهم تا راهنمایی های لازم را به شما بکنند. برای ایمان ساده ای که به عیسی مسیح آورده اید و بابت تمام زحماتی که بخاطر او می کشید، شما را ارج می نهیم و مسلما" خداوند ما عیسی مسیح نیز با شما همراه است و تسلی و راهنمای شما در این راه دشوار پیروی از او خواهد بود.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

 

Jul/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 415 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر