منظور از الیاس و نبی در یوحنا باب اول چیست ؟ الیاس و نبی چه کسانی هستند؟

از سوال شما کمال تشکر را داریم. حضرت یحیی همان مأموریت الیاس را داشت و با روح الیاس آمده بود ولی خود الیاس نبود. به این علت عیسی مسیح او را انجام دهنده همان مأموریت الیاس می داند ولی وقتی مردم می پرسند آیا او خود الیاس است پاسخ می دهد خیر. در حقیقت او با روح و مأموریت الیاس آمده بود ولی خود الیاس نبود.

در باره آن نبی که یهودیان از یحیی پرسیدند، اشاره به نبوت موسی در تورات می کند که موسی فرمود از میان برادران قوم اسرائیل نبی ای مانند موسی برخواهد خواست و عیسی مسیح فرمود که خود، همان نبی است که از میان قوم اسرائیل برخاسته است. منظور از آن نبی خودِ عیسی مسیح است.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/20/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر