آیا در مسیحیت احکامی برای زنان داریم؟ مثلا چیزی که در دین اسلام هست و میتوان مثال زد حکم هایی است که برای زمان عادت ماهیانه است. نظر دین مسیح در این مورد چیست؟

در عهد عتیق که بخش اولیه کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان می باشد، قوانین طهارت خاصی برای زنان در زمان عادت ماهیانه شان وضع شده بود که در کتاب لاویان (15: 19-25) به این قوانین اشاره شده است. اما در مسیحیت ما به اصول بهداشتی ای که در زمان حاضر در دنیای پزشکی به آن معتقدند نیز، توجه می کنیم. باید توجه داشته باشید که در عهد جدید، یعنی در انجیل عیسی مسیح نوشته شده است: "همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید." (اول تسالونیکیان 5: 21) با توجه به این اصول، مسلماً ما مسیحیان کشفیات جدید بهداشتی از قبیل نوار بهداشتی و نیز دیگر مسائل را که در زمانهای قدیم رایج نبود، رعایت می کنیم. مسلماً اصولی مانند عدم رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه، که در کتاب مقدس در آیاتی که در بالا ذکر کردیم و بسیاری آیات دیگر نیز ذکر شده، از مسائل مهم در زندگی زناشوئی می باشد. در ضمن مراسم طهارتی که در عهد عتیق در کتاب لاویان و دیگر جاهای عهد عتیق نوشته شده، مسلماً مربوط به زمان عهد عتیق می باشد و مسیحیان ملزم به اجرای تشریفات و مراسم مذهبی خاص آن نیستند. ولی اصول اساسی که پشت این مراسم و تشریفات است، مانند پاک ماندن و رعایت وضع زنان در این دوره، در مسیحیت نیز رعایت می شود. در ضمن در کتاب مقدس تأکید شده است که با زنانتان مانند ظروف ظریفتر زنانه رفتار کنید و زنانتان را مانند جان خود محبت کنید، چنانکه عیسی مسیح کلیسایش را محبت کرد و جانش را برای آن داد.

Sep/07/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 578 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر