یحیای تعمید دهنده وقتی که متوجه شد که عیسی همان نجات دهنده است، چرا خود یحیی حاضر نشد مسیح را پیروی کند؟ او دیگر شاگردانش راهنمایی کرد که او را پیروی کنند، ولی خودش این کار‌ را نکرد؟

باید بدانیم که انبیاء و پیامبران انسانهایی بودند با گوشت و خون و احساساتی همانند ما. در یعقوب 5: 17 نوشته شده: " ایلیا انسانی بود همچون ما..." و نه فقط ایلیا بلکه یحیی نیز انسانی بود همچون هر یک از ما. یحیی در زندان و در کمال ناامیدی و شنیدن خبرهایی که نه چندان خوشنود کننده بود، مأیوس شد و مانند هر انسان دیگری بسیاری چیزها را به فراموشی سپرده بود، همانگونه که قوم اسرائیل با مشاهده تمام معجزات در سرزمین مصر، وقتی در بیابان گرسنه شدند، ایام بردگی و سخت زمان مصر را فراموش کردند و لب به شکایت گشودند و به موسی و خدا گفتند در مصر خوراک های خوبی داشتیم و آیا ما را به بیابان آوردی تا از گرسنگی هلاک شویم. سختی ها و مشکلات، هر انسان دو پایی را به شک و تردید هدایت می کنند و نیز انسان موجودی است فراموشکار. این را فراموش نکنید و یحیی نیز ایام طلایی ملاقات با عیسی مسیح خداوند را در آن لحظه تاریک زندان فراموش کرده بود و نیز نباید فکر کنیم که یحیی نسبت به مسیح بی ایمان شد و با بی ایمانی این جهان را وداع گفت بلکه عیسی مسیح در تأئید خدمت و ایمان یحیی در انجیل متی 11: 7-18 لب به ستایش گشود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 252 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر