همسر بنده چند سالی هست ک پیام را شنیده و با من به کلیسا می اید ولی ایمان دار نبود ولی به تازگی قلبش را به مسیح سپرده ولی می گوید تمایل به کلیسای کاتولیک دارد...من هم مدتی اصرار کردم ک نه بیا کلیسای پروتستان ولی فایده نداشت و تصمیمش این هست...آیا در مورد این مسئله نظر شما برادران چیست؟ من و ایشون که کنار می آییم با هم، چون اون هم ایمان دار هست و قلبش این را می خواهد آیا از نظر اعتقادی مشکلی ندارد من آیا باید اصرار کنم ک چه بکند یا خیر لطفا نظر خودتون را بگویید...ما عاشقانه با هر نظری و اعتقادی کنار هم هستیم سالها ایشون ایمان دار نبود و ایرادی از من نگرفت من هم ایشون رو ازاد گذاشتم ایا کار من درست است؟

در مسئله ایمان به مسیح، مهمترین امر این است که شخص به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان و عمل خود معتقد باشد و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش اعتراف کند و ایمان داشته باشد که او از مردگان برخاسته و برای ابد زنده است و روزی برمی گردد تا مردگان و زندگان را داوری کند. اینها اصولی است که می بایست ایماندار به مسیح به آنها ایمان داشته باشد و می دانم که در کلیساهای کاتولیک اعتقادات خاصی هست که با کلام خدا مطابقت ندارد و کلیسای کاتولیک اصرار بر این دارد که چون در سنت کلیسایی وجود دارد، پس معتبر هستند و در کلیسای کاتولیک سنت کلیسایی مرجع قویتری از خود کتاب مقدس به حساب می آید. پاسخی که کتاب مقدس به اینگونه ادعاها دارد این است که در اعمال رسولان 17: 11 اشاره به این امر دارد که وقتی پولس رسول در بیریه موعظه کرده بود، پس از موعظه او مردم بیریه هر روز کتاب مقدس را بررسی می کردند تا ببینند آیا آنچه پولس گفته مطابق کتاب مقدس است یا خیر؟ و در این قسمت تأکید دارد که مردم بیریه به این علت از مردم تسالونیکی نجیب تر بودند!!!

اگر سخنان پولس رسول می بایست با کتاب مقدس سنجیده می شد، چقدر بیشتر سنت کلیسایی و سخنان پدران کلیسا می بایست با کلام خدا ارزیابی و سنجیده شود.

به هر حال ما خوانده شده ایم که برادران و خواهران ایمانی خود را با محبت و فروتنی بپذیریم و در صورتی که اشتباهی در تعالیم آنها هست، با محبت و مسح روح خدا و با تأکید بر پیام کلام خدا آنها را اصلاح کنیم و مسلما" خداوند ما عیسی مسیح و کلام او نباید مانعی یا علتی برای اختلاف در میان زن و شوهر مسیحی باشد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/29/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 301 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر