اگربنا به گفته ی شما طراحی هوشمند صحیح می باشد و این نظریه هم تکامل داروینیسم را رد نمی کند بلکه تفسیری دیگر ارائه می دهد (تنها در توضیح مکانیسم ها تفاوت دارد) پس در تاریخ هیچ انسان نخستینی نداریم و همانگونه که علم بر ما روشن کرده است انسان های باستانی دارای اخلاقیات والایی نبودند پس چطور در کتاب مقدس گقته شده است که انسان بر علیه خدا گناه کرد؟ وقتی این انسانها انقدر وحشی بوده اند. چگونه باید تفسیر کنیم این آیات را؟( لطفا )نظریه دانشمندانی که به آدم و حوا باور دارند را ارائه ندهید

انسان نخستین از دیدگاه کتاب مقدس پس از سقوطش و جدا شدنش از خدا، به عمق وحشیگری پیوست و به وسائل مختلف برای رفع هوسها و خیالات فاسد خود، دست دراز کرد. تنها انسانهایی که از اخلاقیات والایی برخوردار بودند، آدم و حوا بودند و نسل پس از آنها نسلی وحشی و بدون اخلاقیات بود. چنانکه در باره فرزندان آدم و حوا یعنی هابیل و قائن شاهد آن وحشی گری انسانهای نخستین هستیم وقتی قائن، هابیل را که برادر تنی اش بود می کشد.

در ضمن شما اشاره کرده اید که به نظریه دانشمندانی که به وجود آدم و حوا معتقدند اشاره نکنم. این وب سایت خود را متعهد به کتاب مقدس و کلام خدا و ایمان مسیحی می داند و مسلما" معتقد به وجود آدم و حوا نیز می باشیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 283 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر