در کجای کتاب مقدس موضوع ختنه را رد کرده است ؟

آیات مربوط به ختنه و منتفی دانستن آن عبارتند از:

رومیان 2: 29؛ رومیان 3: 30؛ رومیان 4: 9-12؛ اول قرنتیان 7: 19؛ غلاطیان 5: 6؛ غلاطیان 5: 11؛ کولسیان 2: 11؛ کولسیان 3: 11 و آیات بسیار دیگر.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/13/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 306 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از اینکه به سوال من جواب دادید . امیدوارم همیشه سلامت و پایدار باشید .


ارسال نظر