فرق و تفاوت اسلام و مسیحیت در چیست؟

بعضی تفاوتهای اساسی مسیحیت و اسلام را در اینجا برای شما ذکر می کنم و بقیه تفاوتها را می توانید در وب سایت پرپاسخ بطور عمیق با مطالعه مقالات مختلف مشاهده کنید.

و اما بعضی تفاوتهای اساسی:

1- مسیحیت به خدای واحد معتقد است که در سه شخص پدر و پسر و روح القدس می باشد. یعنی سه شخصیت که دارای یک ذات می باشند و آن ذات خداست. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامل است. در اسلام این مسئله یک کفر است و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و پسر خدا به عنوان شرک محسوب می شود.

2- در مسیحیت مصلوب شدن و برخاستن مسیح از مردگان یکی از اساسی ترین وقایع ایمان مسیحی است و این مسئله اساس ایمان مسیحی می باشد. در حالیکه در قرآن نوشته شده عیسی مسیح مصلوب نشده بلکه شخصی که به شباهت او در آمده بجای او مصلوب شده و مردم فکر کرده اند که عیسی مسیح مصلوب شده.

3- در مسیحیت اطمینان نجات از گناه و داشتن حیات ابدی از همین حالا و بصورت نقدی تضمین شده است ولی در اسلام این اطمینان وجود ندارد.

4- اساس ایمان و عمل مسیحیان کتاب مقدس می باشد که  تشکیل شده از کتابهای تورات و انجیل ( یا به کلامی دیگر عهد عتیق و عهد جدید). از دیدگاه مسیحیان این کتابها الهام خدا هستند و مکاشفه خدا به بشر. اسلام معتقد است که کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان تحریف شده و تنها کلام حقیقی خدا، قرآن است.

5- مسیحیت معتقد است که عیسی مسیح کار نجات بشر را تمام کرد و آخرین پیامبر که بر زمین ظاهر شده یحیی تعمید دهنده بوده است و عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر بلکه پسر خدا و نجات دهنده نیز می باشد و او همه چیز را به اتمام رساند.

اسلام معتقد است محمد آخرین پیامبری است که ظاهر شده و ادیان قبلی را کامل کرده است!!!؟؟؟

6- مسیحیت معتقد است هیچ کس بر زمین مانند عیسی مسیح متولد نشده (از باکره و بدون دخالت مردی. حتی به شهادت قرآن)، هیچ کس مانند او زندگی پاک و بی عیب نداشته و هیچ کس معجزاتی را که او کرده، انجام نداده و هیچ کس مانند عیسی مسیح بخاطر گناهان ما جانش را فدا نکرده و هیچ کس مانند مسیح از مردگان برنخاسته و بر مرگ پیروز نشده و هیچ کس نیز مانند عیسی مسیح به آسمان صعود نکرده و نیز هیچکس مانند عیسی مسیح بر نخواهد گشت.

اسلام معتقد است که محمد برتر از مسیح و کامل کننده مسیح است، اما بدون ارائه دلیلی بر برتری محمد بر عیسی؟؟؟؟

7- مسیحیت معتقد به تعدد زوجات نیست و معتقد است خدا برای هر مرد یک زن را در نظر گرفته است و ازدواج امری مقدس است. در اسلام محمد با نه زن دائم ازدواج کرد و به تعدد زوجات معتقد بود. در مذهب شیعه حتی ازدواج موقت نیز که از دیدگاه مسیحی نوعی فحشاء محسوب می شود رایج است (زنا با کلاه شرعی). قابل ذکر است که محمد خود نمونه خوبی از اطاعت قرآن نبود، چون در قرآن آمده که یک مسلمان نمی تواند بیشتر از چهار زن داشته باشد و محمد خودش نه زن داشت و خود نمونه بدی برای مسلمانان است که کلام قرآن را پیروی نکرده.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تفاوتهای دیگر مسیحیت و اسلام  لطفا به وب سایت پرپاسخ در قسمت پاسخ به اسلام مراجعه کنید.

موفق باشید.

Dec/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر