آیا یک داعشی که چندین بار مرتکب جرم و جنایت شده، به عیسی مسیح ایمان بیاره!، تمام گناهانش از طرف خدا بخشیده میشه ؟ اگر بخشیده بشه، طرفی که کشته شده هیچ مسولیتی ندارد هیچ اختیاری ندارد که ببخشد؟؟؟؟

بخشش خدا واقعاً امری غیر قابل درک و بسیار وسیع و فراگیر است. او در مسیح همه را می بخشد و از ما نیز درخواست می کند که اسیر نفرت و کینه نمانیم، و با این کار در خود تلخی و ناراحتی های روحی و روانی ایجاد نکنیم. شخصی که نمی بخشد، همیشه اسیر فکر شخصی است که به او آزار رسانده است و هیچگاه خواب راحت و زندگی آرامی نخواهد داشت. بخشش، شخص را از قید کینه و نفرت و نتایج آن، آزاد می سازد.

اما می بایست بدانیم که وقتی شخص را می بخشیم به معنای آن نیست که او نباید جزای اعمال خود را ببیند. مسلماً اگر کسی از منزل ما دزدی کند، می توانیم مانند داستان ژان والژان او را ببخشیم، اما می بایست او نتیجه اعمالش را ببیند و جریمه آن را بپردازد. مسلماً خدا عادل است و یک شخص داعشی را که این همه قتل روا داشته و با بی رحمی باعث رنج و عذاب و طرد شدگی و تجاوز شده، به سزای اعمال خود خواهد رساند. چه در این دنیا و چه در عالم آینده. اما در صورتی که این داعشی از گناه خود واقعاً پشیمان شود و توبه کند و اقدام به تلافی محبتانه به افرادی که به آنها ظلم روا داشته بکند و بقیه عمر خود را به خدمت به آنها بگذراند، همانگونه که خدا گناهان همه ما را با محبت عظیم و بی انتهایش می بخشد، او را نیز خواهد بخشید. اما توجه داشته باشید که این بخشش به معنای چشم پوشی از جنایاتش نیست و او نتیجه اعمالی را که انجام داده، خواهد دید. آنچه ما می دانیم این است که خدا عادل است و عدالت خود را به طور کامل به اجرا در خواهد آورد. چگونه؟ نمی دانیم. اما کلام خدا، خدایی با محبت و بخشنده و رحیم و نیز عادل و صادق و راست را به ما معرفی می کند. مسلماً او هر دوی اینها را درباره اینگونه افراد عملی خواهد کرد.

 

Nov/05/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 288 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر