اگر منظور از قاعده تثلیث سه روح یا اقنوم در یک ذات باشد پس یعنی خداوند از ترکیب سه اقنوم یا روح تشکیل شده و این یعنی خداوند عامل تشکیل دهنده دارد و به وجود آمده اگر منظور سه اقنوم در عین واحد به طور مساوی باشد همه ما میدانیم که عیسی مسیح و روح القدوس مانند تمام انسان ها از ماده تشکیل شدند و خدا نمی تواند از ماده یا جسم تشکیل شده باشد و اینکه چرا انجیل تفکیک شده و متفاوت است یعنی خداوند توانایی حفظ کتاب از تحریفات بوده؟و آیا کشتی گرفتن با خدا موجب تناقض صفات خداوند نمی باشد؟و آیا مسیحیت دین اسلام را به عنوان دین الهی قبول دارد اگر نه چرا؟و اینکه در انجیل یوحنا از فارقلیط صحبت شده که یعنی ستوده شده که در زبان عربی یعنی محمد نظرتان در این باره چیست؟

دوست بسیار عزیزم محمدحسین زلفی گل با سلام و آرزوی روزی خوب و ایامی خوش برای شما،

تمام سؤالاتی که از بنده کرده اید در وب سایت پرپاسخ به طور مفصل و جامع پاسخ داده شده است. توجه شما را به این مقالات جلب می کنم. لطفا به این وب سایت مراجعه کنید و در قسمت جستجو بعضی از کلمات یا یک کلمه مهم را که در سؤالتان وجود دارد تایپ کنید و کلید بگرد را بزنید و پاسخ خود را بیابید.

هدف ما در این قسمت پاسخ به سؤالاتی است که هنوز در وب سایت پاسخ آنها داده نشده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 321 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر