من یه لینک رو واسه شما میفرستم کلیپی از آقای مصطفی طباطبایی که حرفی چالش برانگیز میزنه واقعاًٌ خیلی دوست دارم که بدونم جواب شما چیه چون ندیدم کسی بهش جوابی بده؟ https://www.youtube.com/watch?v=dnf2mt-sr24

جناب آقای مصطفی طباطبایی متأسفانه درک درستی از آموزه تثلیث در مسیحیت ندارند. ایشان اینگونه تصور می کنند که ما مسیحیان یک انسان را به خدا تبدیل کرده ایم و انسانی که عجز و لابه می کند و دعا می کند و گریه می کند و... به الوهیت رسانده ایم. برای پاسخ به ایشان توجه شما را به مقالات بسیار زیاد ما در باره شخصیت عیسی مسیح و الوهیت ایشان جلب می کنم و در ضمن توجه داشته باشید که این خدا است که می بایست خود را به ما مکشوف سازد و ما انسانها نیستیم که می بایست تعیین کنیم ذات و شخصیت و خصوصیات خدا چگونه است و این خدا چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، یعنی کتاب مقدس ما مسیحیان خود را به عنوان خدایی که در سه شخص می باشد، معرفی می کند. یک ذات در سه شخص متفاوت از نظر شخصیت. مسیحیت به خدای واحد حقیقی که در سه شخص می باشد، ایمان دارد و خدا در کلام خود، خود را اینچنین معرفی کرده است. توجه داشته باشید که عیسی مسیح در کلام خدا، انسان کامل و خدای کامل معرفی شده. وقتی می گوییم انسان کاملی بوده، یعنی همه احساسات و عواطف و نیازها و دردها و وسوسه های بشری را تجربه کرده، اما بدون گناه (عبرانیان 4: 15). تنها کسی که بر روی زمین هیچ گناهی را مرتکب نشده که بخواهد بخاطر آن گناه از خدا آمرزش بطلبد، چه در میان کل انسانها و چه در میان انبیاء، عیسی مسیح خداوند است. اما عیسی مسیح قابل مقایسه با شخصیت محمد نیست! خدا در قرآن بارها به محمد پیامبر مسلمین می فرماید: گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیدیم! یعنی ایشان نه فقط در گذشته گناه کرده اند، بلکه در آینده نیز گناه خواهند کرد!!!؟؟؟ و زندگی خود محمد شهادت بسیار روشنی است مبنی بر اینکه ایشان خطایای زیادی را مرتکب شده اند، و حتی در قرآن با گناهان بسیاری از انبیاء دیگر روبرو می شویم. اما جالب است که خود قرآن هم اذعان می دارد که مسیح بی عیب و بی گناه و قدوس و مبرا از هر گناهی بوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، شما را تشویق می کنم به مقالات بسیار زیاد ما در باره شخصیت و الوهیت عیسی مسیح و بشریت او و نیز در باره آموزه تثلیث در الوهیت مراجعه فرمایید.

در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره الوهیت عیسی مسیح، لینک ویدیویی را از یوتیوب که به زبان انگلیسی است و تلاش ما این است که آن را به زودی به فارسی ترجمه کنیم در زیر برایتان می فرستم و در صورتی که به زبان انگلیسی محاط نیستید، می توانید از دوستان خود جهت ترجمه سؤال کنید:

https://youtu.be/fk9wGv2U6nU

موفق باشید.

Feb/06/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر