آيا مي توان به دو كليسا رفت؟ و دو پدر داشت؟

همانگونه که هیچکس نمی تواند عضو دو خانواده باشد، هیچکس نیز نمی تواند عضو دو کلیسا باشد و اگر منظورتان از دو پدر، دو شبان یا کشیش کلیسا می باشند، خیر. شخص نمی تواند به دو شبان پاسخگو باشد. هر گله ای شبان خود را دارد و هر کلیسایی نیز شبان مخصوص خود را دارد. داشتن دو شبان به هیچ وجه در هیچ جای کتاب مقدس دیده نمی شود.

Nov/13/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 294 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر