آیا اعتقادات مذهبی، بازتاب جائیست که در آن بزرگ شده ایم؟

بی اف اسکینر می گوید، "رفتار من در هر لحظه خاص چیزی جز محصول میراث ژنتیکی ، تاریخ  شخصی، و موقعیت فعلی من نیست" چنانچه درست باشد، پس فلسفه اسکینر نیز محصول ژنها و زمینه تاریخی او بوده است_ یعنی یک نتیجه کاملا تصادفی (به جای اینکه دلیلی برای آن وجود داشته باشد) می باشد. بسیاری این طرز فکر را در مورد مذهب به کار می برند. "اگر شما در عربستان صعودی بزرگ شوید، احتمالاً یک مسلمان خواهی بود." این ادعای پلورالیست دینی می باشد( که بر این باورند که تمامی ادیان قابلیت نجات و رهایی بخشی را دارند). "بنابراین، عقاید مذهبی خاص محصول قراردادی محیط شخص است." بدین صورت پلورالیستها نیز همین عقاید مشابه را دارند. شخصی که در یک فرهنگ پلولاریسم بزرگ می شود، احتمالاً به پلولاریسم اعتقاد دارد. احتمالاً، عقیده پلولاریست دینی تنها محصول تربیت اوست و همچون دیگر باورها، قراردادی می باشد. بدین وسیله، اگر این شخص در زمان قرون وسطی در ایتالیا بزرگ می شد، احتمالاً یک پلولاریست نبود. اما پلولاریست ها این باور را به ما انتقال می دهند که دیدگاههای شخص به طور منطقی به نتیجه نشسته است، نه بر اساس تصادفات تاریخی یا جغرافیایی! اگر در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردید، به احتمال زیاد شما عضو جوانان کمونیست این کشور می شدید. اما آیا باید اینگونه نتیجه بگیریم که همه سیستمهای سیاسی از نظر اخلاقی برابرند(به عنوان مثال، کمونیسم در برابر دموکراسی)؟ قطعاً خیر! به طور مشابه، گوناگونی سیستم های دینی به معنی:

1)      این نیست که تمامی سیستمهای اعتقادی به طور مساوی باورکردنی و پذیرفتنی هستند.

2)       اینکه یک مذهب در مقایسه با دیگر مذاهب حقیقی نباشد.

توانایی ما در به عقب گام نهادن و تأمل بر تأثیرات فرهنگی، و یا حتی مقاومت در برابر آنها، بیان می کند که ما موجوداتی متفکر و انتخاب گرهستیم که با وجود محدودیتهایی که داریم، برای جستجوی حقیقت خلق شده ایم. با نگاهی به جهان خلقت و به وجدان خود در می یابیم، که خداوند انسان را بدون نشان دادن شهادتی از خود رها نکرده است (مزمور 19: 1-6 ؛ اعمال 14: 17؛ رومیان 1: 20 ؛ 2: 14-15) . و اگر کسی از خدا جدا می شود، به این دلیل است که او آزادانه در برابر فیض خداوند مقاومت می کند، نه به دلیل جایگاهش. چنانچه خدای نیکویی وجود داشته باشد، این احتمال وجود دارد که چنین خدایی از منجلاب گناه و مهی از ابهامات مذهبی از طریق آشکار ساختن خود در طول تاریخ بشرعبور کرده . ادعاهای عیسی ناصری از الوهیت خود بسیار بنیادی و اساسی بود که هیچ یک از رهبران دینی دنیا چنین ادعاهایی را نداشته اند. و با صعود خود از مردگان،  این ادعاها را ثابت کرد. اینها دلایل دیگریست برای رد پلورالیسم. براساس آمار و ارقام جغرافیایی نمی توان چیزی را حل و فصل کرد. تاریخ، فلسفه، تجربه و مکاشفه دلایل مهمی برای اثبات حقانیت یک دین می باشند

نویسنده: پل کوپان

ترجمه: الهام ربیع نژاد                                             

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 561 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر