چرا وقتی که آن زن زنا کار را پیش عیسی مسیح اوردند، عیسی مسیح نگفت آن مردی که با این زن زنا کرده است را هم بیاورید؟ مگر خداوند عادل نیست؟ مگر زن و مرد در مسیحیت یکسان نیستند؟

مسلما" این مسئله ای بود که درآنجا مطرح بود، اما مسیح در یک فضایی قرار داشت که در آن موقعیت مسئله مهم جان آن زن بیچاره بود که همه می خواستند سنگسارش کنند و در این فرصت بسیار عجولانه وقت برای بررسی دقیق مسئله از نظر قضایی وجود نداشت و مسیح تنها تلاش می کند که جان این زن را از مرگ نجات دهد و نه فقط جان آن زن را نجات دهد بلکه مسئله ای را مطرح می کند که تأثیر آن در تاریخ جهان بی نظیر است. او فرمود: هر که گناهی ندارد اولین سنگ را بیاندازد! عیسی مسیح در وهله اول در تلاش برای نجات جان این زن بود و وضعیت، بسیار اضطراری بود. در واقع این واقعه نشان دهنده زیبایی شخصیت مسیح و محبت خدا برای بشر است. با اینکه خود عیسی مسیح می توانست آن زن را محکوم کند، چون خود هیچ گناهی نداشت و کاملا" قدوس بود، اما به آن زن می فرماید: " من نیز تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن." بسیاری در تاریخ به این واقعه به عنوان عظمت شخصیت مسیح و پیام انجیل اشاره کرده اند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/06/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 309 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر