چرا برای مسیحی شدن باید توبه کنیم؟

مسئله توبه فقط به مسئله مسیحی شدن مربوط نمی شود، بلکه برای برقراری رابطه با خدا، گناهان بشر بین آنها و خدا مانع بزرگی است و مسلما" می بایست برای دوستی و ارتباط صحیح با خدا، این مانع بزرگ با پشیمانی عمیق و توبه و بازگشت از گناهانمان رابطه مان را با خدا ترمیم کنیم و توسط ایمان به مرگ جانشینانه مسیح و رستاخیز او از مردگان، آمرزش و بخشش گناهان و حیات نو را دریافت کنیم.

شاد و پیروز باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/26/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر