من یک مسیحی هستم و به ۶میلیون تومان بخاطر عمل جراحی خواهرم نیاز دارم لطفا کمک کنید؟

واقعا" بخاطر بیماری خواهرتان و عمل جراحی ایشان متاسفیم و برایشان دعا می کنیم که بزودی بهبود بیابند. با توجه به اینکه عده زیادی از این طریق سوء استفاده های مالی از سازمانها و کلیساهای مسیحی کرده اند و نیز با توجه به اینکه تیم ما در اروپا می باشند و انتقال پول به ایران از اروپا ممنوع می باشد و ایران در تحریم بانکهای اروپایی و آمریکایی قرار دارد، متأسفانه در کمک به شما از نظر مالی معذوریم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/12/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر