آیا خدا در عهد عتیق اجازه قربانی کردن انسان ها را داده بود؟

به هیچ عنوان. پاسخ شما به همین اختصار است. اگر منظور شما قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم است، بایستی این را تأکید کنم که این مسئله نوعی آزمایش ایمان ابراهیم بوده است و نه اینکه واقعاً در قلب خدا چنین انگیزه ای وجود داشته است. در واقع باید این را بدانیم که در آن زمان در قبایل و قومهای اطراف ابراهیم بسیاری وجود داشتند که برای خدایان خود فرزندانشان را قربانی می کردند و خدا، ایمان ابراهیم را به این صورت به چالش کشید تا ببیند آیا عشق او به خدا واقعاً بدون قید و شرط است یا خیر؟ اما  فراموش نکنیم که خدا در نهایت اجازه نداد که این فرزند قربانی شود و برای ابراهیم قوچی را تدارک دید تا به جای فرزندش قربانی شود. و این قوچ سمبل یا نمادی از عیسی مسیح بود که می بایست جهت  پرداخت جریمه گناه تمام جهان، قربانی شود.

Jun/20/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر