منظور خداوند از این کلام چیست که می فرماید:(ببین در سهیون سنگی قرار دادم که موجب لغزش مردم خواهد شد صخره ایی که از روی آن خواهند افتاد ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد )و منظور از سهیون کجاست و در کجا ذکر شده؟ا

در کتاب مقدس هر گاه به صهیون اشاره می کند، اشاره به قوم اسرائیل می کند و عیسی مسیح آن صخره بود که در زمان زندگی و خدمتش، بسیاری از مردم و رهبران قوم یهود از پیام او لغزش خوردند. و آیه مورد نظر شما احتمالا" اشعیاء 8: 14 و اشعیاء 28: 16یکی از آنها می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Aug/20/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 356 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر