آیا می توان آیه ای شبیه آیات قرآن نوشت؟ و آیا این اعجاز قرآن نیست؟ چرا در سایت شما اشاره به منابع شیعه نمی شود؟ آیا کشتن عیسی مسیح برای قربانی گناهان ما شدن گناه بزرگتری برای ما بوجود نیآورد؟

مسلما" کشتن پسر خدا یکی از گناهان بزرگی بود که انسان مرتکب شد و به گناهان دیگر اضافه شد ولی فراموش نکنید که مسیح روی صلیب فرمود: " پدر اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه می کنند؟" در حقیقت مسیح برای آمرزش تمام گناهان ما حتی گناه کشتن او روی صلیب قربانی شد.

در ضمن تعجب نکنید که چنین چیزهایی در باره بازگشت ثانوی مسیح از اسلام نشنیده اید و با توجه به اینکه در اسلام دیدگاههای مختلفی وجود دارد و اکثریت مسلمانان را سنی ها تشکیل می دهند، بیشتر به اعتقادات اهل سنت اشاره شده است، اگرچه اشاراتی نیز به اعتقادات شیعیان شده است.

در ضمن در مورد اینکه قرآن ادعا کرده کسی نمی تواند آیه ای شبیه آیه قرآن بیاورد و این دلیل بر حقانیت آن و معجزه بودن آن است باید بگویم که اصولا" هیچکس شبیه کس دیگر فکر نمی کند. به اندازه انسانهای روی زمین طرز فکر وجود دارد و مسلما" نه فقط آیه ای شبیه قرآن بلکه آیه ای شبیه تورات و انجیل و هر کتاب دیگر هم مگر آن که کسی کپی کند نمی توان نوشت و این ادعای اشتباهی می باشد.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jul/24/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 764 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر