من یک مسلمان زاده بودم و با همسرم قبل اینکه من مسیحی شوم عقد اسلامی کردیم. آیا نیاز است اینک که ایشان نیز مسیحی هستند غسل تعمید آب گرفته و برای عقد دوباره به کلیسایی برویم؟

سؤال شما به دو بخش است: در باره تعمید آب شما و خانمتان و یکی در باره عقد اسلامیتان.

تعهد و پیمان ازدواج بین یک زن و شوهر در هر مذهبی که بوده باشند در مسیحیت پذیرفته است ولی در کلیساها رسمی هست که این ازدواجها را تقدیس می کنیم، تقدیس یعنی جدا کردن و منظور این است که این ازدواج را به خداوند تخصیص می کنیم و برای خداوند جدا می کنیم و به او وقف می کنیم.

در باره تعمید آب مسلما" هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده و از گناهانش بازگشت کرده و توبه کرده و اعتراف کرده که عیسی مسیح خداوند زندگی او است، می بایست امر خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت کرده و در آب دفن شود و تعمید آب بگیرد. کلمه تعمید یعنی غوطه ور شدن یا دفن شدن. ما در تعمیدمان با مرگ و قیام عیسی مسیح متحد شویم و به کلیسا که بدن مسیح است می پیوندیم. تعمید آب شروع زندگی مسیحی است.

برایتان آرزوی زندگی خانوادگی پرثمر و پربرکتی را دارم و امیدوارم در سلامتی کامل به پای هم پیر بشوید و زندگی شیرین مسیحی را هر روزه تجربه کنید و در روابطتان با یکدیگر هر روزه رشد کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Aug/31/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 483 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر