کتاب مقدس دربارة پورنوگرافی چه می گوید؟ آیا نگاه به پورنوگرافی گناه است؟

بیشترین سایتهایی که در شبکة اینترنتی جستجو می شوند، سایتهای پورنوگرافی هستند. پورنوگرافی در دنیای امروزه چیزی معمولی شده است. شاید بیش از هر چیز دیگری، شیطان موفق شده است که امور جنسی را وارونه و فاسد کند. او آنچه که خوب و درست است (رابطة جنسی با عشق بین زن و شوهر) گرفته و آنرا با شهوت، پورنوگرافی، زنا، تجاوز، و همجنس بازی عوض کرده است. پورنوگرافی می تواند اولین قدم در راه شرارت و بی بند و باری و مرتب رو به ازدیاد باشد (رومیان 6: 19). خاصیت اعتیادآور پورنوگرافی بتحریر آمده است. درست مثل یک معتاد به مواد که باید مقدار بیشتر و قوی تر از دارو استفاده کند تا به همان درجه از نئشگی برسد، پورنوگرافی شخص را عمیق و عمیقتر به اعتیاد و خواسته های شهوانی شدیدتر و غیر خدایی تر می کشاند.  سه رده گناه اصلی شهوت جسم، شهوت چشم، و غرور زندگانی (1 یوحنا 2: 16) است. پورنوگرافی قطعا باعث می شود که ما بدنبال شهوت جسم برویم، و بدون شک خودش شهوت چشم است. بر طبق فیلیپیان 4: 8 پورنوگرافی قطعا چیزی نیست که لایق تفکرات ما باشد. پورنوگرافی اعتیادآور (1 قرنتیان 6: 12، 2 پطرس 2: 19) و خراب کننده است (امثال سلیمان 6: 25 – 28، حزقیال 20: 30، افسسیان 4: 19). شهوت داشتن به دیگران در افکارمان، که اساس پورنوگرافی است، خداوند را ناراحت می کند (متی 5: 28). عادت به پورنوگرافی زندگی شخص را نشان می دهد و نشان می دهد که شخص نجات را ندارد (1 قرنتیان 6: 9) خدا می تواند به کسانی که گرفتار پورنوگرافی هستند، پیروزی ببخشد. آیا شما گرفتار پورنوگرافی هستید و می خواهید که از آن آزاد شوید؟ در اینجا چند قدم به پیروزی آمده است: 1) به خدا گناهتان را اعتراف کنید (1 یوحنا 1: 9). 2) از خدا بخواهید پاکتان کند، شما را احیا کند، و فکرتان را متبدل سازد (رومیان 12: 2). 3) از خدا بخواهید فکرتان را با فیلیپیان 4 : 8 پر کند. 4) یاد بگیرید که بدنتان را در قدوسیت نگه دارید (1 تسالونیکیان 4 : 3-4). 5) معنی صحیح رابطة جنسی را بفهمید و این نیاز خود را تنها با همسرتان برطرف سازید (1 قرنتیان 7: 1-5). 6) توجه داشته باشید که اگر در روح قدم بزنید، شهوت جسم را بعمل نمی آورید (غلاطیان 5: 16). 7) قدمهای عملی بردارید تا میزان تماس با اینگونه تصاویر را کم کنید. روی کامپیوترتان مسدود کنندة پورنوگرافی نصب کنید، استفاده از تلویزیون و ویدیو را محدود کنید، و ایماندار مسیحی دیگری پیدا کنید تا برای شما دعا کند و به او در اینباره حساب پس بدهید.    منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 456 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر