ایا مسیحیان باید صدقه بدهند ؟ اگر بله ؟ در چه مواردی یک مسیحی باید صدقه بدهد ؟

مسیحیان می بایست در نیکوکاری از همه مردم دیگر پیشی بگیرند و صدقه دادن یکی از این موارد است. البته عیسی مسیح در انجیل متی 6: 1-4 اصولی را که هنگام صدقه دادن می بایست رعایت کنیم، نام برده است. او از ریاکاری هنگام صدقه دادن به شدت بیزار است، اما در ضمن فرمود به کسانی که بدون ریاکاری صدقه می دادند، پاداش داده خواهد شد.

مسیحیان در طول تاریخ، افرادی بوده اند که در خدمات اجتماعی در زمانهای بحران و یا آسیبها در اثر فجایع طبیعی همیشه پیش قدم بوده اند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 772 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر