حکم کسی که از مسیحیت بازگشته چیست؟؟

این سوال بسیاری از هموطنان ما از مسیحیان است، چون در مذهب اسلام اگر کسی از اسلام برگردد حکمش مرگ است و بسیاری این سوال را دارند که اگر مسیحی از مسیحیت برگردد حکمش چیست؟  کتاب مقدس در مورد افرادی که از ایمان به مسیح بر می گردند حکم داده است که ما با محبتمان او را کمک کنیم که به ایمان خود برگردد. یک مسیحی کسی را که از مسیحیت برگشته با محبت تیمار می کند تا زخمهایش شفا یابد و برگردد ولی اگر باز هم برنگردد، یک مسیحی موظف است تا آخر عمر او را محبت کند. نه فقط مسیحیانی که از مسیحیت برگشته اند بلکه دشمنانمان را نیز می بایست محبت کنیم. پس اگر یک مسیحی باید دشمنش را محبت کند چقدر بیشتر برادر یا خواهری را که به دلایل مختلف از مسیحیت برگشته باید محبت کند. مسیح به دنبال گوسفندان گمشده است و آنها را جستجو می کند و محبت می کند و می بخشد و می پذیرد. ما مسیحیان نیز موظفیم که هیچ کینه ای به دل نگیریم و مانند مسیح در جستجوی گمشدگان باشیم و محبت کرده، آنها را ببخشیم. در مسیحیت، خدا انسان را آزاد آفریده است و هر کس آزاد است انتخاب خود را بکند و هیچ اجباری در پذیرش مسیحیت نیست.  یک مسیحی موظف است همه را محبت کند، حتی دشمنان خود را چه رسد به کسی که از مسیحیت برگشته و الزاما دشمن مسیحیت نیست. اما ناگفته نماند که یک مسیحی بدنبال گمشدگان است و کسی را که به هر دلیلی از مسیح روی گردانیده است می باید با محبت مسیحی و زندگی پاک خود و با تحمل و صبر زیاد بتواند دوستی را که از مسیح روی گردانیده است به نجات جاودانی هدایت نماید. مسیحیت هیچ عمل خشونت آمیز را نمی پذیرد.

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 557 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر