کتاب یوشع را چه کسی نوشته است؟ اگر یوشع، پس چرا به کفن و دفن او اشاره شده؟

بخش اعظم کتاب یوشع توسط یوشع نوشته شده و به احتمال قوی سموئیل نبی بعدا" به مرگ او نیز در این کتاب اشاره کرده و آن را به متن اضافه کرده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 210 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر