از دیدگاه کتاب مقدس ابراز محبت چگونه باید باشد؟

ابراز محبت در کتاب مقدس به صورتهای مختلف مشاهده می شود که بعضی از آنها را برایتان در زیر نام می برم:

1- کمک به نیازمندان واقعی از روشهای بسیار متداول ابراز محبت می باشد (دوم قرنتیان 8: 13).

2- دستگیری از یتیمان و بیوه زنان در کتاب مقدس به عنوان پرستشی صاف و بی عیب نامیده شده است و یکی از روشهای خیلی عالی ابراز محبت است.(یعقوب 1: 27)

3- دادن هدیه به برادر و خواهر ایمانی مان و نیز به زن یا شوهر خود، می تواند ابراز زیبای محبت باشد (اعمال رسولان 24: 17).

4- ادای کلمات محبت آمیز و تشویق آمیز ابراز زیبای محبت است. در میان زن و شوهر می بایست این مسئله دائما" رعایت شود و چه زن و چه شوهر می بایست فراموش نکنند که این شعله عشق را در خود با ابراز عشق و علاقه و احترام نسبت به یکدیگر شعله ورتر سازند. گاهی زبان عشق یک زن این است که شوهرش او را در کارهای عملی خانه و خانواده کمک کند و بعضی زنان دوست ندارند فقط ابراز عشق زبانی باشد. زبان عشق بعضی از زنان و شوهران نیز هر از گاهی دریافت هدیه یا شاخه گلی از طرف مقابل می باشد که یک نوع تقدیر و تشکر از زحمات و وجود یکدیگر می باشد. اما بعضی زنان و شوهران نیز زبان عشقشان این است که حتما زن یا شوهر نسبت به آنان زبانا" ابراز علاقه و عشق کنند که این نیز در کتاب مقدس مخصوصا" در کتاب غزل غزلها و کتابهای انبیاء که خدا نسبت به قومش مانند شوهری که به همسرش ابراز علاقه می کند، دائما" دیده می شود.(دوم تسالونیکیان 1: 11)(کولسیان 1: 10)(غزل غزلها 6: 9)

5- عالی ترین حد ابراز محبت، محبت آگاپه یا محبت بی قید و شرط می باشد. محبتی که به دشمن نیز ابراز می شود، چنانکه در امثال سلیمان نوشته شده: " اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان." (امثال 25: 21)

عیسی مسیح، با ابراز عشق آگاپه گونه خود یعنی عشقی بی قید و شرط، جانش را بر صلیب برای همه دوستان و دشمنانش فدا کرد. او فرمود: " کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد" (یوحنا 15: 13)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/28/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر محمد رضا

    سلام مرسی از جواب بسیار خوب شما


ارسال نظر