چند سال طول کشید تا کشتی نوح ساخته شد؟

در کتاب مقدس کاملا" مشخص نیست که دقیقا" چند سال طول کشید که کشتی نوح ساخته شود. اما در پیدایش 5: 32 وقتی برای اولین بار به نوح اشاره شده، نوشته شده که 500 ساله بود و وقتی وارد کشتی شد 600 ساله بود. اینکه طول زمان ساخته شدن کشتی چه مدت بوده، بستگی به این دارد که بین پیدایش 6: 14 وقتی خدا به نوح امر کرد کشتی را بسازد و پیدایش 7: 1 که خدا به نوح می فرماید تا داخل کشتی شود، چه مدتی طول کشید. بعضی استادان کتاب مقدس اینگونه تعلیم می دهند که بر اساس پیدایش 6: 3 می بایست 120 سال طول کشیده باشد که بنای کشتی نوح تمام شود. اما بعضی نیز معتقدند که بر اساس اشاره به سن نوح در پیدایش 5: 23 و پیدایش 7: 6 می بایست 100 سال طول کشیده باشد تا کشتی تمام شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/07/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 407 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر