سه فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت در چیست؟

سه فرق اساسی میان مسیحیت و اسلام به شرح زیر است:

1- اسلام، قرآن و احادیث را پایه و اساس ایمان خود می داند و مسیحیت کتاب مقدس را که متشکل از عهد عتیق (که به تورات معروف است) و عهد جدید( که به انجیل معروف است)است را پایه و اساس ایمان خود می داند و به هیچ عنوان به سندیت و اعتبار قرآن به عنوان کلام خدا معتقد نیست.

2- اسلام به خدای واحد مطلق معتقد است و مسیحیت به خدای واحدی که ذات واحد می باشد اما در سه شخصیت به طور کامل حضور دارد یعنی پدر و پسر و روح القدس که به آموزه تثلیث معروف است.

3- اسلام به محمد به عنوان آخرین پیامبر و خاتم پیامبران معتقد است، در حالی که مسیحیت و کتاب مقدس مسیحیان معتقد است که عیسی مسیح اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یای مکاشفه خداست. مسیحیت به هیچ پیامبری پس از عیسی مسیح اعتقاد و باور ندارد!

شاد و پیروز باشید.

Mar/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1008 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر