عبرانیان چه کسانی بودند؟

عبرانیان همان قوم یهود هستند که بخاطر عبور از دریای سرخ به عبرانیان معروف شدند و نام عبرانیان در حقیقت از کلمه عبور گرفته شده و به معنای قومی است که عبور کرده اند، می باشد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/02/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 547 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر