نظر مسیحیت در مورد دیدن خواب چیست و اینکه اگر خوابها تعبیر دارد، چگونه و از چه طریقی می توان تعبیر خواب را فهمید؟

در کتاب مقدس نوشته شده که افراد زیادی خوابهایی دیدند واین خوابها باعث تغییر جهت زندگیشان و نجات بسیاری شد. اما خوابهای دروغین نیز وجود دارند و خوابهایی که بعلتهای مختلف پدید آمده اند نیز وجود دارند. بعضی علتها مانند پرخوری باعث دیدن خوابهای وحشتناک می شود و نیز بعضی خوابها به خاطر اتفاقاتی است که در ذهن ما ظبط شده و نگهداری شده اند و هر از گاهی بصورت خواب دیده می شوند.

اما خوابهایی که از خداست می بایست مطابق کلام خدا یعنی کتاب مقدس باشد. خدا خوابی نمی دهد که در کلامش مخالف آن چیزی گفته باشد. معیار و مقیاس اندازه گیری ما در هر چیز کلام خدا است.

در باره تعبیر خواب می بایست بدانیم که خدایی که خواب را به شخص می بخشد، تعبیر آن را نیز به او می بخشد. در بسیاری از وقایع کتاب مقدس که به خوابها اشاره شده، خدا تعبیرش را نیز به شخص می دهد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 754 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر