سلام من تازه ایمان دار شدم و فعلا دارم مطالعه می کنم عذر می خوام می خواستم بدونم در مسیحیت برای غسل بعد از رابطه و نزدیکی دستوری هست اگر هست به چه صورت ممنونم

در مسیحیت مراسمی برای غسل پس از رابطه جنسی وجود ندارد، اما مسلما" ما مسیحیان با استفاده از آخرین کشفیات و وسایل بهداشتی خود را پاکیزه نگه می داریم و پس از آمیزش جنسی خود را شستشو می دهیم!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/14/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 248 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر