در کتاب پیدایش باب ۱ روز اول خدا روز و شب را افرید.... در روزچهارم خدا فرمود نیرها در فلک باشند تا روز را ازشب جدا کنند و...... سوال:چطور خدا در روز اول روز و شب را آفرید اما در روز چهارم از هم جدا ساخت.. مگر شب و روز در روز اول از هم جدا نشده بودن؟ اوه خداوند عیسی عاشقتم.

در پیدایش 1: 1-3 خدا در روز اول روشنایی را از تاریکی جدا می کند و در آیه 3 بار دیگر خورشید را می آفریند و روز و شب را تعیین می کند. این چگونه ممکن است؟

شناخت چگونگی خلقت و هستی حتی برای علوم پیشرفته امروزی نیز پیچیده و غامض است. توضیحی که در کتاب پیدایشِ کتابمقدس در مورد خلقت داده شده است ، تنها سی و یک آیه است. طبعا در این سی و یک آیه ، نمی توان به جزئیات آفرینش اشاره ای داشت. ضمن اینکه باید اعلام داشت که کتابمقدس کتابی ست برای نجات انسان و نه کتابی زیست شناسانه.   

اما برای درک صحیح تر از ساختار روزهای ششگانه خلقت باید بدانیم که روزهای خلقت بر مبنای دو دسته سه روز که مکمل هم اند ، می باشد.

روز اول و چهارم ، روز دوم و پنجم ، روز سوم و ششم.

در روز اول روشنائی آفریده شد. این روشنایی قطعا خورشید نبوده است. زیرا خورشید تا چهارمین روز آفریده نشده بود. به احتمال زیاد این روشنایی ناشی از انفجار انرژی فوق العاده زیادی بوده که باعث ایجاد نور و گرما در جهان شکل نیافته گردیده است.

در روز دوم دریا و آسمان آفریده شد و در روز پنجم ، مخلوقات دریا و آسمان.

همینطور در روز سوم زمین حاصلخیز ،  و روز ششم مخلوقات خشکی.

توجه داشته باشید که توضیحات کتاب آفرینش ، ما را با نحوه آفرینش آشنا می کند و نه با چگونگی ساختاری آن. 

پاسخ از: کشیش محمد مدبر  

Jun/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 146 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر