نحوه وارد شدن به بهشت و جهنم در مسیحیت چگونه است؟ آیا بهشت و جهنم مسیحیت با اسلام برابراست؟

در مسیحیت و در ایمان مسیحی، بهشت امری نقدی است و نه نسیه و از همین اکنون می تواند در زندگی یک ایماندار به مسیح بهشت آغاز شود. هر که از طریق آمرزش گناهانش توسط پذیرفتن قربانی جایگزین مسیح بر صلیب و رستاخیزش از مردگان و اعتراف به خداوندی او و دریافت قدرت روح القدس برای ادامه زندگی پاک و مقدس بر زمین ادامه دهد و بقول مسیح تا به آخر وفادار بماند و صبر کند در واقع از همین اکنون در بهشت زندگی می کند. زندگی در بهشت یعنی زندگی با خداوند و اگر شخص بر همین زمین با خدا رابطه ای صمیمانه داشته باشد، در بهشت زندگی می کند.

تصویری که اسلام از بهشت می دهد کاملا" با تصویر کتاب مقدس متفاوت است. یک مسلمان هیچگاه بر زمین اطمینان صد در صد برای رفتن به بهشت را دریافت نمی کند و همیشه در وضعیت مشکوکی قرار دارد و در ضمن آنچه در قرآن در باره بهشت سخن گفته کاملا" متفاوت از بهشتی است که کتاب مقدس به آن اشاره دارد. کتاب مقدس می فرماید حضور خدا برای اکل و شرب و لهو و لعب نیست و اعتقادی به حوریان بهشتی و غیره وجود ندارد. در واقع تصویر بهشت در مسیحیت کاملا با تصویری که اسلام می بخشد، متفاوت است و از زمین تا آسمان با هم فرق دارند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/29/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 278 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر