ده یک چیست ؟ چرا باید داده شود و این پول صرف چه مواردی می شود ؟ آیا ده یک اجباری هست ؟ ده یک باید به چه صورت پرداخت شود ؟ (از لحاظ زمانی و میزان .یعنی اینکه هفتگی هست یا ماهانه و میزان آن به چه صورت تعیین می شود. اگر مثالی هم بزنید ممنون میشم )؟ .

در باره ده یک مقاله ای مفصل نوشته شده که از وب سایت پرپاسخ کپی آن را برایتان می فرستم. در ضمن در صورتی که شخص، درآمدش هفتگی است، بهتر است هفتگی ده یک بدهد و اگر روزانه است، روزانه جمع کند و اگر ماهیانه است ماهیانه و نحوه دادن ده یک این است که ده درصد درآمد خالص ماهیانه را در پاکتی می گذاریم و تاریخ پرداخت ده یک و مقدار آن را و نام و نام خانوادگی خود را نیز در نوشته ای قید می کنیم و در پاکت یا روی پاکت می نویسیم. ده یک و هیچ امری در ایمان مسیحی اجباری نیست بلکه مسئله قلبی و عشقی است که به خداوند داریم و با میل و علاقه و اشتیاق قلبی احکام خدا را اجرا می کنیم. اما کپی مقاله ده یک از وب سایت پرپاسخ:

آیا یک ایماندار به مسیح می بایست به کلیسایش ده یک درآمدش را بدهد؟

در پاسخ به این سؤال که عکس العملهای مختلفی را در بر داشته، بهتر است به متن کلام خدا توجه کنیم و نه به احساسات یا خوشنود ساختن و جلب رضایت مردم و جماعتها.

متأسفانه بسیاری انجیل عیسی مسیح را رقیق کرده و برای مردم سعی می کنند دلسوزتر از خود عیسی مسیح و خدای پدر و مردان خدا در کتاب مقدس باشند. برای مثال به نمونه های زیر در کتاب مقدس توجه کنید:

1- ایلیاء و برخورد او با بیوه زن اهل صرفه صیدون در زمان قحطی (اول پادشاهان 17: 8-16). برخورد ایلیاء با این بیوه زن برای من در طول سالها ایمان مسیحی ام سؤال بزرگی بوده است. اگر مردان خدا در زمان ما با اعضای کلیسایشان یا بیوه زنان کلیسایشان اینگونه که ایلیاء برخورد کرد، برخورد می کردند، ما چه برچسبهایی بر آنها می گذاشتیم. البته باید توجه داشت که پس از آنکه خدا این بیوه زن را توسط ایلیاء آزمود، برکت فراوان داد و این کار ایلیاء بطرز عجیبی مورد تأئید خدا قرار گرفت.

2- بیوه زن در برابر صندوق بیت المال معبد و هدیه او (مرقس 12: 41-44). این بیوه زن بسیار فقیر بود و همه دارایی او در یک سکه ناقابل و بی ارزش خلاصه می شد و او آنرا نیز به خدا هدیه کرد. او یک فقیری بود که قلب ثروتمندی داشت و عیسی مسیح فرمود: " این بیوه زن فقیر بیش از همه آنها که در صندوق پول انداختند، هدیه داده است."(آیه 43) در حقیقت عیسی مسیح این کار بیوه زن را ستود و مانع او نشد که این هدیه را بدهد.

3- جوان ثروتمند در ملاقاتش با مسیح (متی 19: 21-26). آیا به این داستان نیز توجه کرده اید؟ این جوان که به ملاقات مسیح آمد، ثروتمند بود و عیسی مسیح به او نگفت بخشی از دارایی خود را به فقرا بده. باید توجه کنید که این جوان مرد بسیار دینداری بود! اما مسیح فرمود: " آنچه داری بفروش و به فقیران بده."(آیه 21) عیسی مسیح می دانست که اگر این جوان از ثروت خود و از طمع مالی خود آزاد شود، می تواند پیرو حقیقی او شود. این جوان ثروتمند، برعکس آن بیوه زن فقیر که قلبی ثروتمند داشت، دارای قلبی فقیر بود! متأسفانه این یک حقیقت است که بسیاری از مستمندان و فقیران در دادن ده یک و هدایا سخاوت بیشتری از خود به خرج می دهند تا ثروتمندانی مانند این جوان! البته باید استثنائاتی را نیز در اینجا قائل شوم.

و نمونه های زیاد دیگر.

اکنون به چند حقیقت در باره ده یک در کتاب مقدس توجه کنید:

1- ابراهیم به ملکیصدق (که بعضی از مفسرین کتاب مقدس با توجه به اشارات کتاب عبرانیان به ملکیصدق، معتقدند احتمالا" خود عیسی مسیح بوده است)، ده یک داد. کی؟ پیش از شریعت. (پیدایش 14: 18-20) پس این امر یک مسئله مربوط به شریعت نبوده است.

2- یعقوب به خدا قول می دهد که پس از دستیابی به موفقیت به او ده یک اموالش را بدهد (پیدایش 28: 22). با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه می شویم که مسئله ده یک، یک امر جا افتاده برای پاتریارخها یا پدران قوم اسرائیل بود که پیش از داده شدن شریعت زندگی می کردند!

3- بعضی افراد اشاره می کنند که فرمان ختنه نیز پیش از افاضه شریعت به ابراهیم داده شد. بله صحیح است. اما در عهد جدید مسئله ختنه کاملا امری منتفی اعلام شده است و پولس رسول در این باره بطرز مفصلی در رسالاتش صحبت می کند. مثلا در غلاطیان 6: 15 می فرماید: " زیرا نه ختنه چیزی است و نه ختنه ناشدگی؛ آنچه اهمیت دارد خلقت جدید است." و آیات زیاد دیگر. اما از این افراد این سؤال را دارم: آیا می توانید یک آیه در عهد جدید نشان دهید که ده یک را امری منتفی در عهدجدید بداند؟ چه از طرف عیسی مسیح و چه از طرف رسولانش؟ پاسخ مسلما" خیر است! و بالعکس آیه ای داریم که در متی 23: 23 مسیح تأکید می کند که ده یک می بایست داده شود. البته بعضی برای فرار از حقیقت می گویند این گفته خطاب به فریسیان می باشد و نه به ایمانداران عهد جدید. اگر این برداشت صحیح باشد پس هر آنچه عیسی مسیح خطاب به فریسیان و علمای دین گفته، همه را باید خطاب به آنها دانست و مربوط به عهد جدید ندانست!

4- در ملاکی 3: 7-10 یهوه خدا ندادن ده یک را به دزدی تشبیه می کند. برای خواندن یک پیغام عالی و مفصل در باره دزدیدن از خدا شما را به لینک زیر در وب سایت پرپاسخ  ارجاع می دهم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/9ee89f5f-e26e-46ec-9757-539938f1cd71

5- مسلما" این امر یک حقیقت کتاب مقدسی و ابدی است و برای همه اعصار می باشد و کلیساها می بایست آن را تعلیم دهند. اما یک مسئله خیلی مهم وجود دارد و آن اینکه دیده شده که بعضی شبانان کلیساها، اعضایشان را تحت فشار قرار داده اند تا ده یک بدهند! در عهد جدید پولس رسول می فرماید: " خدا بخشنده شادمان را دوست می دارد." ( دوم قرنتیان 9: 7) و در این امر نباید اجبار کرد. البته این یک تعلیم کتاب مقدسی است و باید با کلیسا در میان گذاشت، اما نباید افراد را مجبور کرد. این یک انتخاب شخصی است. پولس رسول آن را کاشتن در ملکوت خدا می نامد و می فرماید: " هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که فراوان بکارد، فراوان هم برخواهد داشت." (دوم قرنتیان 9: 6) مسلما" هر کس که با اموالش حاضر به شراکت در کار خدا باشد، دل و وجودش نیز در آن سهیم خواهند بود. عیسی مسیح فرمود: " هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود."(متی 6: 21). این یک قاعده بسیار مهم است که مسیح به آن اشاره می کند. بارها در خدمت کلیسایی خود شاهد بوده ام که افرادی که از نظر مالی در کار خدا سخاوت به خرج داده اند، پیروان وفادار و بی توقع خداوند بوده اند و در خدمات دیگر نیز با فداکاری دخیل بوده اند، اما کسانی که حاضر نبوده اند از مال خود در کار خدا شریک شوند، باعث مشکلات زیادی چه برای کلیسا و چه برای خادمین بوده اند! و حاضر نشده اند برای خداوند بها بپردازند.

ده یک می بایست مطابق کلام خدا، ده درصد درآمد خالصی که دریافت می کنیم، باشد، چون بعضی فکر می کنند می بایست هزینه های ماهیانه را کم کرده و پس از کم کردن هزینه ها، آنچه باقی ماند، به خدا تقدیم کنند. این طرز تفکر اشتباه است. 

در ضمن ده یک با هدایا تفاوت زیادی دارد. ده یک به کلیسا داده می شود تا برای مخارج کلیسا، یعنی حقوق شبان کلیسا و هزینه های دیگر کلیسا صرف شود. در صورتی که هدایا به منظور کمک به افرادی که نیازمند هستند و یا برای پروژه هایی که خدا در دل ما می گذارد تا از آنها حمایت کنیم، پرداخت می شوند. بعضی اینگونه فکر می کنند که از ده یک می توانند برای نیازهای خانواده شان یا کمک به افراد فامیل استفاده کنند. برای چنین نیازهایی می بایست هدیه داد، اما ده یک به کلیسا داده می شود. در ملاکی 3: 10 خداوند می فرماید: " پس حال، همه ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. و خداوند لشگرها می گوید: مرا بدین سان بیازمایید که آیا روزنه های آسمان را برایتان نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند!"  قابل ذکر است که در اینجا تنها جایی است که خدا اجازه می دهد او را بیازماییم.

در پایان می بایست به این مسئله اشاره کنم که اگر مسئله ده یک برای شما یک بار است و با اکراه و اجبار می خواهید بدهید، بهتر است از این کار اجتناب کنید. فراموش نکنید که این یک افتخاری است که خدا ما را در خدمت خود سهیم و شریک کرده است و ما را همکاران خود می نامد و دعوتتان می کنم که نه فقط ده یک بلکه بیش از آن را به خدا بدهید و او را امتحان کنید و برکات او را در زندگیتان تجربه کنید. این برکات به علاوه برکات مالی، می تواند برکات دیگر را نیز شامل شود.

مبارک باشید و باعث برکت دیگران.

کشیش ورژ باباخانی

Jun/10/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 195 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر