دختر بنده با پسری دوست هستند و مدتی طولانی است که از رابطه جنسی با یکدیگر خودداری کرده اند، اما با توجه به اینکه داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج امری عادی در زمان ما می باشد، آیا فکر نمی کنید با توجه به نیاز مالی ای که وجود دارد و نمی توانند زودتر اقدام به ازدواج کنند، اشکالی نداشته باشد که اقدام به رابطه جنسی کنند؟

گفته ای در زبان انگلیسی وجود دارد که به این مسئله پاسخ خوبی می دهد: عشق واقعی، صبر می کند!!!

وقتی دوست پسرِ دختر محترمتان حاضر نیستند تا ازدواج با دخترتان روی خواسته ها و هوسهای خود پا بگذارند و پرهیزگار باشند ( که پرهیزگاری میوه روح القدس است) نشان خواهند داد که در ازدواجشان با دخترتان صادق نیستند حتی اگر تا آخر عمرشان با یکدیگر در خوشی و سلامتی زندگی کنند.

تعهد به یکدیگر در حضور خدا و مردان خدا و جماعت خدا و خانواده امری مقدس در کتاب مقدس است و کتاب مقدس در عبرانیان 13: 4 به ما اکیداً هشدار می دهد که: نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیرنجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد.

مسلماً دختر محترم شما و دوست پسر عزیزشان، آزادی کامل دارند که به خطا بروند و هیچکس اجازه اجبار به آنها ندارد. صد البته در عصر حاضر این یک امری پذیرفته شده است که پسر و دختر، پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند، اما نباید فراموش کرد که ضربات روحی و روانی که بر اشخاص وارد می آید و نیز اختلال در رابطه با یکدیگر و خداوند به خاطر اقدام به چنین عملی اجتناب ناپذیر است.

اینکه امروزه چنین امری، مسئله ای پذیرفته شده است، می بایست به شما یادآور شوم که نه فقط چنین چیزی در عصر ما پذیرفته شده است بلکه قرنهاست که چنین چیزی معمول است و این امر، امری جدید و مدرن نیست و باید توجه داشت که مسائلی مانند همجنس بازی و همجنس گرایی نیز قرنها معمول بوده و امروز نیز بر آن صحه گذاشته می شود. آیا ما نیز باید با این جریان حرکت کنیم، یا جریانی پاک و مقدس با اطاعت از کلام خدا و پیروی از خداوندمان و اصولی که به ما فرموده، به راه بیاندازیم؟

شاد و کامیاب باشید.

Mar/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر