چرا خدا فقط از میان قوم یهود پیامبر انتخاب کرده؟ مگه بقیه مردم دنیا آدم نبودند؟ چرا تمام پیامبران باید از میان یک قوم کوچک باشند؟ حتی مسیح هم اول به سراغ یهودیان رفت و چون تحویلش نگرفتند، سراغ یونانی ها رفت و از وقتی یونانی ها مسیحی شدند دیگه خبری از امثال سقراط، افلاطون و ارسطو و... نشد و در تاریکی فرو رفتند؟

نقشه خدا در کلام خدا این چنین بیان شده که خدا قوم و ملتی را که قوم یهود نامیده می شوند به خاطر شخصی به اسم ابراهیم که پدر ایمانداران نامیده می شود و به خاطر ایمان و تسلیم و وفاداری چنین شخصی و وعده خدا به او و نسل او، انتخاب کرد تا پیامش را از طریق این قوم به دنیا برساند و بالآخره نجات دهنده جهان یعنی عیسی مسیح را از طریق این قوم به جهان عرضه داشت.

در پاسخ به این مطلب شما که فرمودید پس از ارسطو و سقراط و افلاطون دیگر در یونان خبری از چنین اشخاصی نشد و دنیا در تاریکی فرو رفت!!! با کمال احترامی که به شما قائلم، باید بگویم که گفته شما کاملاً اشتباه است!

دنیای ما چه در آن زمان و چه در زمان حال، پیشرفتهای خود را مدیون وجود مردان و زنان کتاب مقدس و مخصوصاً شخصیت عیسی مسیح و ظهور مسیحیت است. اولین بیمارستانها و دانشگاهها توسط مسیحیان در جهان پایه گذاری شد و حتی در کشور ما ایران، در زمان امپراطوری فارس اولین دانشگاه را مسیحیان فارس بنیان نهادند که به دانشگاه جندی شاپور یا گندی شاپور معروف است که در قرون اولیه مسیحیت، این دانشگاه در کشور عزیزمان ایران پایه گذاری شد. در ضمن در تاریخ مسیحیت و دنیا، فلاسفه بسیاری پس از مسیحیت ظهور کرده اند و تنها ارسطو و سقراط و افلاطونها فلاسفه جهان ما نبوده اند و همین اکنون نیز فلاسفه مسیحی و غیرمسیحی در دنیا بطرز وسیعی وجود دارند.

مسیحیت تأثیرات بسیار عالی و شگرفی بر علوم و موسیقی و نقاشیها و هنرهای دیگر و فرهنگ و تمدن بشری داشته است و واقعاً از  گفته شما در عجبم که چنین ادعایی را کردید!!!؟؟؟؟

مسیحیت در واقع به دنیای ما معنا و نور و نمک و مزه بخشید.

Nov/06/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 223 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر