اهمیت پذیرفتن دین مسیح، در زندگی شخصی من چه خواهد بود؟

اهمیت داشتن زندگی مسیحی و پیروی از مسیح بسیار زیاد است، ولی 10 نمونه آن را برایتان ذکر می کنم:

1- داشتن معیارهای الهی، در زندگی شخصی و اجتماعی

2- داشتن رابطه شخصی و تجربه شخصی با خدا، از طریق عیسی مسیح

3- بودن در خانواده ای به اسم کلیسا، که باعث رشد شخصیتی ما و شناخت خدا در جامعه کلیسایی می شود.

4- شریک شدن در طبیعت الهی و خدمت الهی

5- خدمت به بشریت به طور مؤثر

6- داشتن اطمینان نجات از گناه و عواقب آن و تجربه حیات جاودانی از هم اکنون

7- تجربه شفای زخمهای درون که از اجتماع، خانواده و یا تجربیات شخصی بوجود آمده.

8- ملاقات مافوق طبیعی با خدای مافوق طبیعی و تجربه داشتن زندگی مافوق طبیعی

9- تجربه محبت خدا در صلیب مسیح و دریافت آن بطور مستمر(محبت چیزی است که همه انسانها به آن نیاز دارند).

10- محبت کردن همنوعان، همانگونه که خود، این محبت را بطور رایگان از خدا توسط ایمان به عیسی مسیح و داشتن رابطه با او  دریافت کرده ایم.

Oct/10/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 305 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر