ویلیام لین کریگ کیست؟

ویلیام لین کریگ فیلسوف و مدافع ایمان مسیحی می باشد. ایشان ید طولایی در دفاع از ایمان مسیحی در برابر خداناباوران دارد و در مناظرات جنجالی متعددی شرکت کرده و از افراد برجسته مسیحی می باشد که دارای درجات عالی تحصیلی در دانشگاه های شناخته شده دنیا می باشد. ایشان در آگست 23 سال 1949 در ایالت ایلینوی آمریکا به دنیا آمده اند و لینک وب سایت ایشان این است:

www.reasonablefaith.org

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/29/2017 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 469 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر