چرا پولس رسول در اول تیموتاؤس فصل 2 ایه 14 می فرماید این آدم نبود که فریب شیطان را خورد بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد، ازاین جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت . در صورتی که ما در پیدایش 3: 16 می خوانیم که خداوند به زن فرمود ! درد زایمان تو را زیاد می کنم .سؤالی که پیش می اید این است که چرا در اینجا تناقض هست. پولس می گوید بخاطر گناهی که زن کرد خدا درد زایمان را به زن داد اما در پیدایش میگوید درد زایمان تو را زیاد می کنم . نظر شما چه هست ؟

در واقع پولس رسول به متن کتاب پیدایش اشاره دارد و می خواهد بگوید که زن به علت ارتکاب گناه به درد زایمان بیشتر مبتلا شد. باید بدانیم که پولس به این مسئله به طور کلی اشاره می کند و ضمنی از آن می گذرد و می خواهد فقط اشاره ای به این مسئله داشته باشد و نه اینکه دقیقا" این اتفاق را تجزیه و تحلیل کند و به این خاطر فقط اشاره به درد زایمان می کند ولی او خوب واقف بود که درد زایمان زن پس از ارتکاب گناه بیشتر شد و در ضمن این مسئله نیز صحت دارد که اول زن فریب خورد و بعد آدم و در این مسئله شکی نیست و اگر به کتاب پیدایش رجوع کنید این ترتیب کاملا" مشخص است که اول زن فریب خورد و بعد مرد. اما این مسئله باعث این نمی شود که تفاوتی از نظر ارزش زن و مرد قائل شویم یا اینکه پولس رسول ارزشی پائین تر برای زنان قائل بود. چون همین پولس رسول در رساله اش به غلاطیان می نویسد: "هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می‌باشید." (غلاطیان 3: 28)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/22/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر محمد رضا

    مرسی که به سوال من پاسخ دادید


ارسال نظر