آیا در مسیحیت دوستی بین پسر و دختر جایز است؟ با اینکه هردو ایماندار و پیرو عیسی مسیح هستند؟

در مسیحیت دوستی پاک و بی آلایش و بدون هر گونه سوء استفاده ای، چه مالی و چه روانی و چه جنسی، به هیچ عنوان مورد نکوهش قرار نگرفته است.  هر مسیحی آزاد است که دوستان پسر یا دختر داشته باشد و با آنها مشارکت و دوستی پاک و زیبا و بی آلایشی برقرار کند.

در دوستی های خود موفق باشید.

Mar/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر