پولس جایی میگه همراهان نور رو دیدن یه جا میگه ندیدن یه جا میگه صدا رو شنیدن یا هیچی نشنیدن کدوم درسته؟

پاسخ سؤال شما در چند مقاله در دسته بندی پاسخ به 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس داده شده است. در زیر لینک این مقالات را برای شما ارسال می دارم. لطفاً پیش از مطرح کردن سؤالات خود، پاسخ سؤلات خود را در وب سایت پرپاسخ جستجو کرده و در صورت عدم یافتن پاسخ خود، با ما تماس بگیرید. در ضمن خواهش می کنم هنگام ارائه پرسش خود کتاب مقدس و سؤال خود را با دقت مطالعه فرمایید، چون در سؤالتان این را مطرح کرده اید که کتاب مقدس در یک جا می نویسد همراهان نور را دیدند و در جای دیگر می گوید ندیدند!!! چنین چیزی به هیچ وجه در کتاب مقدس وجود ندارد و در صورتی که اصرار می ورزید که وجود دارد، لطفاً آیه مربوطه را قید کنید. اما لینک پاسخهای شما:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/47ad590d-5c73-41aa-bc65-60f4cd4f80cd

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/3f2e4865-b687-42e3-a531-872f964158ec

و مقاله سوم: 

http://www.porpasokh.com/Content/Question/9035e267-84e3-4da9-b347-59776f47a9a2

 

 

Oct/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر