جواب یک مسلمان که چطور شد به دین مسیح روی آوردی چیست؟ یعنی بهترین جواب قانع کننده را می خوام. .

برای پاسخ به سؤال شما می بایست شما را به وب سایت پرپاسخ دات کام قسمت پاسخ به اسلام، ارجاع دهم. در این قسمت بسیاری از مسائلی که مسلمانان مطرح می کنند و سؤالات آنها را پاسخ داده ایم.

و اما پاسخ سؤال شما: در تاریخ بشریت و پیامبران هیچ کس کامل تر و پاک تر از عیسی مسیح ظاهر نشده است. هیچ کس مانند عیسی مسیح از باکره متولد نشده است. حتی قرآن اشاره می کند که عیسی مسیح از باکره بدنیا آمده است. عیسی مسیح معجزاتی کرده که هیچ پیامبری چنین معجزاتی را نکرده است. او حتی در قرآن کلمه خدا و روح خدا نامیده شده ا است، کلمه و روح خدا از ذات قدوس الهی صادر می شود و ازلی و ابدی هستند و با ذات الهی یکی هستند. در حالیکه محمد پیامبر مسلمانان رسول یا فرستاده خدا نامیده شده! کدام بزرگ تر است کسی که کلمه خدا و روح خدا است یا کسی که فرستاده خداست؟؟؟

در ضمن ادعاهای عیسی مسیح بی نظیر است: او ادعا کرد که پسر خدا است و نیز او ادعا کرد که با خدا یکی است. او فرمود: " من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید." یوحنا 14: 6 او همچنین فرمود: " من قیامت و حیات هستم." مسیح ادعا کرد که ابتدا و انتها و اول و آخر و الف و یا می باشد. به کلامی دیگر کسی بعد از او برای تکمیل او نخواهد آمد چون او ابتدا و انتها و اول و آخر است. عیسی مسیح هیچ گناهی در زندگیش مرتکب نشده است، در حالیکه پیامبر مسلمانان از خدا طلب آمرزش برای گناهان گذشته و آینده خود می کند. یعنی نه فقط در گذشته گناه ورزیده بلکه در آینده نیز مرتکب گناه خواهد شد!!! در مقابل پیامبر مسلمانان، عیسی مسیح را داریم که در برابر دشمنانش می ایستد و می پرسد: " کدام یک از شما می تواند مرا به یک گناه ملزم کند؟"  او قدوس خدا بود و در او هیچ گناه یافت نشد.

مرگ عیسی مسیح بی نظیر بود. هیچ کس در تمام تاریخ مانند عیسی مسیح نمرد. او بر صلیب برای دشمنانش و آنانیکه او را تمسخر می کردند، طلب بخشش کرد.

رستاخیز مسیح از مردگان بی نظیر است. او سه روز پس از مرگش زنده شد و قبر او خالی است. قرآن ادعا می کند که عیسی مسیح زنده به آسمان رفت. در حالیکه قبر پیامبر مسلمانان هنوز موجود می باشد.

پس از رساخیزش از مردگان، عیسی مسیح با شاگردانش فرمود که باز خواهد گشت. و قرآن نیز به این مسئله اشاره می کند که عیسی مسیح باز خواهد گشت و در قرآن هیچ اشاره ای به امام زمان نشده است و نیز در هیچ جای قرآن نوشته نشده که محمد بر می گردد در حالیکه بارها اشاره شده که عیسی مسیح برخواهد گشت و مردم را در روز قیامت داوری خواهد کرد.

با توجه به تمام این حقایق بنده افتخار می کنم که پیرو عیسی مسیح باشم و نه هیچ مذهب و مرام دیگری. عیسی مسیح گناهان مرا با قربانی خود بر صلیب بر خود گرفت و مرا از جریمه و جزای گناهم که مرگ بود رهایی داد. او این جریمه را خود بر جان خرید. عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر ساده نیست بلکه پسر خدا و خداوند و هم ذات با خدا است و او خود فرستنده پیامبران پیش از خود بود. او فرمود: ابراهیم آرزو داشت مرا ببیند و نیز فرمود: پیش از تولد ابراهیم، من هستم."

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/05/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 421 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر