در نزدیکی من کلیسا نیست، چطورخودم می تونم غسل انجام بدم یا اینکه شما یک راهی به من نشون بدین.مچکرم

مسئله ای به عنوان تعمید شخص توسط خودش در مسیحیت وجود ندارد. برای راهنمایی و کمکهای لازم به شما، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می فرستم تا تماسهای لازم با شما از طریق ایمیلتان گرفته شود.

شاد و پیروز باشید.

Nov/27/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر