چگونه ممکن است که بخاطر مرگ مسیح ما بخشیده شویم؟ پس جهنم برای چه کسانی است؟ چرا پولس رسول شریعت را رد کرد؟ آیا او چنین اختیاری داشت؟

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند. در ذات خدا که هم عادل و هم محبت است این دو خصوصیت با هم در تضاد بودند چون عدالت خدا می گفت انسان محکوم به مرگ است و محبت و رحمت خدا می گفت انسان باید نجات یابد. و تقاطع این دو خصوصیت صلیب را بوجود آورد.  عیسی مسیح تنها کسی بود که می توانست همه گناهان بشر را بر خود بگیرد و جریمه آن را بر صلیب بپردازد و در ضمن بخشش گناهان را میسر سازد. جهنم برای کسانی است که نجات عیسی مسیح را رد کنند و نپذیرند. البته این به آن معنا نیست که کسی که به مسیح ایمان آورد به راحتی می تواند به گناهان ادامه دهد. خیر. کسی که به مسیح ایمان قلبی و صادقانه آورده از گناه منزجر خواهد بود و دیگر مایل به گناه نخواهد بود، اگر چه گاهی اوقات امکان دارد گناهی را انجام دهد اما دیگر شغل او گناه نیست. مانند کسی که بقال است و شغلش بقالی است و کسی که از این بقالی گاهی اوقات خرید می کند. 

پولس رسول مطابق فرامین مسیح و کتابهای عهد عتیق و نوشتجات اناجیل و رسولان دیگر و با هماهنگی همه اینها و با مکاشفه و رسالتی که از خدا گرفت می نویسد که این شریعت نیست که انسان را نجات می دهد. او شریعت را رد نمی کند بلکه می گوید شریعت برای این آمد تا نشان دهد که انسان گناهکار و ضعیف است  و نمی تواند با اعمال خود عادل شمرده شود. پولس رسول خود در رساله اش می نویسد شریعت نیکوست اما من شخصی گناهکار هستم. شریعت به هیچ وجه بد نبوده و پولس هم شریعت را رد نکرده است. پولس خود می فرماید که ما در مسیح شریعت داریم. مسلما" کسی که قلبش را به مسیح سپرده شریعت را خیلی بهتر اجرا خواهد کرد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 602 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر