مذهب دروزی چیست؟


مذهب دروزی با یک گروه قومیتی که در خاور نزدیک زندگی میکنند مرتبط است. آنان میگویند که از تبار یترون هستند، پیامبر مدیان که پدر زن موسی بوده (خروج 18: 1)، و آنها به وی همچون پیامبر اصلی خویش و موسس مذهبشان اعتقاد دارند. دین دروزی دین یکتاپرستی (اعتقاد به یک خدای واحد) است، و یکی از مذاهب ابراهیمی به شمار میرود، در کنار یهود، اسلام، و مسیحیت.

مذهب دروزی نسبت به فرم سنتی سایر ادیان یکتاپرست از جهات مختلف متفاوت است. اولاً، دین یکتاپرستی است، به این معنا که عقاید و سنن را از ادیان مختلف طرح میکند و میبیند که تمام ادیان به یک میزان معتبر هستند، - همه مسیری به سوی یک منبع الهی هستند، فارغ از ادراک متفاوت از خدا و خدایان. ثانیاً، مذهب دروزی تناسخ در جسم تازه، یا تبعید روح را آموزش میدهد – چیزی که در ادیان الهی دیگر یافت نمیشود. ثالثاً، مذهب دروزی  به سیستمهای اعتقادی هندوییسم، بودیسم، عرفان، نوافلاطونی، و فیثاغوری، که از دید مسیحیت، یهودیت، و اسلام غلط هستند، اعتقاد دارد. گروههای دروزی اساساً در سوریه، لبنان، و اسرائیل هستند و جوامع آنها بسیار منزوی هستند. گروههای تروریستی اسلامی مانند داعش معتقدند دروزیان "کافر" هستند و اخیراً آنها را آماج خشونت قرار داده‌اند، همچون بسیاری از سایر گروههای مذهبی در خاورمیانه و نزدیک که اعتقادات آنها با اسلام افراطی مخالفت دارد.

بسیاری از اعتقادات بنیادین مذهب دروزی برخلاف انجیل است. بعنوان یک گروه موحد، آنها با انجیل مخالف هستند، که به وضوح بیان میدارد تنها یک خدای حقیقی وجود دارد و تنها راه رسیدن به او، عیسی مسیح است (یوحنا 14: 6، 3: 5، 16: 17). عرفان، که مذهب دروزی از آن حمایت میکند، در اول تیموتاؤس 6: 20، اول قرنتیان 8: 1-3، اول یوحنا 4: 1-3، و 2 یوحنا 1:7 رد شده است. تناسخ در جسم تازه نیز یک نظریه غیر انجیلی محسوب میشود. با توجه به آموزه های کتاب مقدس، انسان یکبار میمیرد و سپس مورد قضاوت قرار میگیرد (عبرانیان 9: 27) و از این جهت تناسخ در بدن تازه وجود ندارد.
به این دلایل و برخی دلایل دیگر، بهتر است بگوییم مذهب دروزی توسط مسیحیت یا انجیل به هیچ طریقی مورد قبول قرار نمیگیرد. نجات در دستان پدر است، خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب، از طریق تنها پسر خدا، عیسی مسیح (اعمال 4: 12)

 

منبع: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Aug/17/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 937 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر