سلام مجدد..متاسفانه در دین حال حاضر من تغییر دین با حکم مرگ برابری میکند و اگر شخصی هم دین من متوجه این موضوع بشود میتواند بدون مرتکب شدن گناه مرا به قتل برساند...در شهر من کلیسا وجود ندارد..من به خدا ایمان دارم ولی دستورات دینم را خیر.متن های زیادی درباره ی عیسی مسیح خوانده ام و قبول دارم که ایشان به خاطر گناهان ما خودشان را قربانی کردند.آیا واقعا هیچ راهی نیست که بدون مراجعه مستقیم به کلیسا دینم را تغییر دهم؟

 

همانگونه که گفتم برای ایمان آوردن به عیسی مسیح تنها نیاز به سپردن قلب و زندگیتان به عیسی مسیح و توبه از گناهانتان و ایمان به اینکه او برای گناهان شما بر روی صلیب قربانی شد و روز سوم زنده شد و اعتراف به اینکه او پسر خداست و خداوند زنده است می باشد و نیازی به رفتن به کلیسا نیست. ولی برای تعمید آب مسلما" نیاز به جمع ایمانداران مسیحی یعنی کلیسا وجود دارد. در آنصورت می توانیم ترتیبی بدهیم که شخصی که در نزدیکی شماست شما را تعمید دهد. در مرحله اول مهم این است که زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کنید و سکان زندگی خود را به او تسلیم کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/03/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 516 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر