آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟

 کتاب مقدس به ما می گوید که بجز عیسی مسیح، هیچکس هرگز خدا را ندیده است (یوحنا 1: 18). در خروج 33: 20 خدا می گوید، "و گفت روی مرا نمی توانی دید زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند". این قسمت از کلام بنظر مغایر با قسمتهای دیگر می آید که تعریف می کند چند نفر خدا را دیده اند. مثلا، خروج 33: 19-23 توضیح می دهد که موسی با خدا "رو در رو" صحبت کرد. موسی چطور می توانست با خدا "رو در رو" صحبت کند و زنده بماند؟ در این صورت، عبارت "رو در رو" یک عبارت تلویحی است که اشاره به نزدیکی موسی با خدا می کند. خدا و موسی با هم مثل دو انسان که با هم گفتگو داشته باشند، صحبت می کردند. در پیدایش 32: 30، یعقوب خدا را بصورت یک فرشته دید، او واقعا خدا را ندید. والدین سامسون وحشت کردند از اینکه خدا را دیدند (داوران 13: 22)، اما آنها فقط او را بشکل فرشته دیدند. عیسی خدا در جسم بود (یوحنا 1:1، 14)، پس وقتی مردم او را در این شکل می دیدند، مثل این بود که خدا را می دیدند. بله، خدا می تواند دیده شود و خیلی ها او را دیده اند. در عین حال، هیچکس او را در تمام جلالش ندیده است. در شرایط سقوط کرده انسان، اگر خدا کاملاً خود را به ما آشکار می کرد، ما نابود می شدیم. بنابراین، خدا خود را می پوشاند و خود را بشکلهایی ظاهر می کند که ما بتوانیم او را ببینیم. بهر حال این با دیدن خدا با تمام جلال و قدوسیتش فرق دارد. مردم رویاها، تصاویر و تظاهراتی از خدا دیده اند، اما هیچکس تا بحال خدا را در تمامیت جلالش ندیده است (خروج 33: 20).   منبع: www.gotquestions.org

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 567 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر