من دوسال است به دین مسیحیت ایمان آوردم سوال من این عیسی خداوند مرا به خاطر گناهانم میبخشه چون من قبل از دین مسیحیت از خدا خیلی دور شده و بی اعتقاد بودم. آیا عیسی خداوند از گناهان من میگذره؟

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی،

اگر قلبا" به سوی مسیح بازگشت کرده اید و رابطه ای نو و صمیمانه با عیسی مسیح شروع کرده اید، مسلما" عیسی مسیح شما را می پذیرد. عیسی مسیح فرمود: " هر که نزد من آید، او را بیرون نخواهم کرد."

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/12/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر